Membroj de FEI

.............................................................(français)

La Instituto konsistas maksimume el 15 membroj (12 delegitoj : 7 de Espéranto-France, 5 de SAT-Amikaro kaj 3 ceteraj membroj elektitaj de tiuj delegitoj)

Ĝin estras komitato, kiu nun konsistas el :

Il est dirigé par un bureau, composé actuellement de :

Prezidanto Vinko MARKOV
Vic-prezidanto Maximilien GUERIN
Vic-sekretario Didier JANOT
Kasisto Michel DECHY
Direktorino de ekzamenoj Renée TRIOLLE
Ekzamen-komisiono Elisabeth BARBAY, Jesper JACOBSEN, François LO JACOMO, Ansofi MARKOV, Renée TRIOLLE
Respondeculo pri la retpaĝaro Pierre DIEUMEGARD
aliaj membroj estas (laŭ alfabeta ordo) Bert SCHUMANN, Christian LAVARENNE, Pascal VILAIN

(français)