Membroj de FEI

.............................................................(français)

La Instituto konsistas maksimume el 15 membroj (12 delegitoj : 7 de Espéranto-France, 5 de SAT-Amikaro kaj 3 ceteraj membroj elektitaj de tiuj delegitoj)

Ĝin estras komitato, kiu nun konsistas el :

Prezidanto Vinko MARKOV
vic-sekretario Didier JANOT
Kasisto Michel DECHY
direktorino de ekzamenoj Renée TRIOLLE
Ekzamen-komisiono Renée TRIOLLE, Aleks ANDRÉ, François LO JACOMO
Projekto "Esperanto ĉe bakalaŭro" François LO JACOMO, Aleks ANDRÉ, Didier JANOT
Respondeculo pri la retpaĝaro Pierre DIEUMEGARD
la aliaj membroj estas (laŭ alfabeta ordo) : Aleks ANDRÉ, Sylvain BARRIER, Janine DUMOULIN, Maximilien GUERIN, François LO JACOMO, Anne JAUSIONS, Christian LAVARENNE, Renée TRIOLLE.

(français)