Kosto kaj aliĝo

Pri 1a kaj 2a niveloj : ekzamensesio okazas nur se almenaŭ tri kandidatoj registriĝis.

Pri 2a kaj 3a niveloj : ne necesas esti sukcesinta ekzamenon de malsupera nivelo.

Pri 4a nivelo : necesas antaŭe sukcesi ekzamenon pri 3a nivelo.

La ekzamen-kostoj estas pagendaj ĉe la enskribiĝo :
- unua grado : 10 eŭroj
- dua grado : 8 € por la antaŭtesto, 12 € por la dua parto.
- tria grado : 20 € por la Atesto pri Supera Lernado (eksa Komuna Trunko) kaj je 10 € por la Atesto pri Kapableco (fakaj branĉoj)
- kvara grado : 20 €

Kontaktoj : Renée Triolle, Direktoro de la ekzamenoj

Adresse – Adreso :Bello-Bauco, 694 chemin de la Civade-Verte, 13600 La Ciotat

Courriel – Retpoŝto : triolle.renee che wanadoo.fr

Téléphone – Telefono : 04 42 71 42 74

Ekzemploj de antaŭaj ekzamenoj estas en franclingva paĝo Annales